Karp - Lennart Larsson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete Frilina
bete:
fångstdatum:2007-04-29
uppdaterad: