Öring - Jezper Ivarsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Marstrand
metod:Spinnfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: