Långa - Jezper Ivarsson

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Pilkmete
bete:Agnad Pilk
fångstdatum:
uppdaterad: