Gärs - Jezper Ivarsson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: