foto: Joakim Åberg

Sarv - Johnny Priore

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:1360
längd:40
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2020-05-06
uppdaterad:2020-05-28 05:30:15