foto: Kjell Svensson

Bleka - Patrik Andersson

art:Bleka (Pollachius pollachius)
vikt:1170
längd:
fångstplats:
metod:Havsfiske
bete:Stagg
fångstdatum:2013-07-04
uppdaterad: