Sandskädda - Axel Larsson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:300
längd:25
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: