Blågylta - Iris Sundgren

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:450
längd:37
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-23
uppdaterad: