Solabborre - Billy Affelin

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Flöte Med Maggot.
bete:Maggot
fångstdatum:2020-08-01
uppdaterad:2020-08-18 08:09:29