Harr - Jim Larsson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: