Pigghaj - Jim Larsson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:V. Måseskär
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: