Rödspätta - Jim Larsson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: