Skarpsill - Jim Larsson

art:Skarpsill (Sprattus sprattus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lungskileviken
metod:Isfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2010-01-17
uppdaterad: