foto: Jim Larsson

Öring - Jim Larsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2020-08-21 20:36:24