Silverruda - Roger Hellsten

art:Silverruda (Carassius gibelio)
vikt:1650
längd:
fångstplats:Paniken, Gotland
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: