foto: Axel Larsson

Skrubbskädda - Linus Wetterström

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:120
längd:20
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-07-22
uppdaterad: