Piggvar - Mats Svensson

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-12
uppdaterad:2020-11-02 15:20:59