Femtömmad skärlånga - Jezper Ivarsson

art:Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-11-09
uppdaterad:2020-11-10 17:06:33