foto: Haze

Gädda - Rickard Hermansson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:9420
längd:115
fångstplats:Helgeå
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2021-04-08
uppdaterad:2021-04-09 16:16:51