Id - Lucas Ödmar

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven
metod:Mete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: