Lubb - Marc Westrin

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:12100
längd:
fångstplats:Inferno
metod:Bottenmete
bete:Näbbgädda
fångstdatum:2021-06-05
uppdaterad:2021-06-11 15:03:16