foto: Patrik Andersson

Blågylta - Patrik Andersson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:295
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2008-08-06
uppdaterad: