foto: Linus Wetterström

Groplöja - Billy Affelin

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:7
fångstplats:
metod:Mete
bete:
fångstdatum:2021-06-29
uppdaterad:2021-07-09 15:10:01