Sjurygg - Emanuel Nordin

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:3
fångstplats:Lysekil
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2021-03-22
uppdaterad: