Oxsimpa - Kjell Svensson

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Mollön
metod:Kustmete
bete:Räka
fångstdatum:1989-03-26
uppdaterad:2014-05-28 21:20:54