foto: Patrik Andersson

Bäckröding - Patrik Andersson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2013-07-24
uppdaterad: