foto: Axel Larsson

Tånglake - Billy Affelin

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:40
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2022-03-06
uppdaterad:2022-03-07 21:32:15