Bäckröding - Billy Affelin

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:480
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2002-01-01
uppdaterad:2022-03-07 21:32:19