Stäm - Emma Maripuu

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: