foto: Patrik Andersson

Gärs - Patrik Andersson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: