Elritsa - Mio Sandin

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:10
längd:4
fångstplats:Rättvik
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-07
uppdaterad: