Sjurygg - Mio Sandin

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:40
längd:4
fångstplats:Lysekil
metod:Kikfiske
bete:Havsborstmask
fångstdatum:2020-04-04
uppdaterad: