foto: Patrik Andersson

Glyskolja - Patrik Andersson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Havsfiske
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: