foto: Malte Skinnar Wurk

Stensimpa - Mio Sandin

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:30
längd:5
fångstplats:Rättvik
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-07-07
uppdaterad:2022-07-08 10:53:40