Solabborre - Alvin Klasson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: