Tejstefisk - Alvin Klasson

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: