Strupsnittsöring - Andreas Ekfeldt

art:Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki)
vikt:310
längd:31
fångstplats:
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2022-07-01
uppdaterad:2022-07-12 06:59:25