foto: Patrik Andersson

Gråsej - Patrik Andersson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Havsfisk
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: