foto: Mats Lagerkvist

Makrill - Mats Lagerkvist

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2022-08-07
uppdaterad: