foto: Mats Lagerkvist

Karp - Mats Lagerkvist

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:1580
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: