foto: Mats Lagerkvist

Gädda - Mats Lagerkvist

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:12250
längd:118
fångstplats:
metod:Spinnfiske
bete:Jerkbait
fångstdatum:
uppdaterad: