foto: Mats Lagerkvist

Guldfisk - Mats Lagerkvist

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Toppknutet
bete:Maggot
fångstdatum:2022-08-07
uppdaterad: