foto: Mats Lagerkvist

Grönling - Mats Lagerkvist

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: