foto: Mats Lagerkvist

Elritsa - Mats Lagerkvist

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: