foto: Mats Lagerkvist

Bäckröding - Mats Lagerkvist

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Toppknutet
bete:Mask
fångstdatum:2022-08-06
uppdaterad: