Svart smörbult - Mats Lagerkvist

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Toppknutet
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: