Svartmunnad smörbult - Mats Lagerkvist

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: