foto: Mats Lagerkvist

Tångspigg - Mats Lagerkvist

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2022-08-06
uppdaterad: