foto: Patrik Andersson

Gräskarp - Patrik Andersson

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:1250
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Maskros
fångstdatum:2012-05-19
uppdaterad: