foto: Stefan Falkenberg Pihlqvist

Sandkrypare - Axel Larsson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:12
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-08-20
uppdaterad:2022-08-20 12:41:03